Rejestracja Logowanie

„Warsztaty sportowe z podstaw akrobatyki” dla dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia

Do dnia 29 maja możliwość korzystania z obiektu w ramach Warsztatów sportowych z podstaw akrobatyki dostępna tylko i wyłącznie dla dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia. Wyjątkowe przypadki stanowią opiekunowie dzieci poniżej 6 roku z racji obowiązku czuwania nad bezpieczeństwem dzieci oraz opiekunowie dzieci do 13 roku życia w związku z obowiązkiem przebywania na obiekcie.

 

Poniedziałek-piątek: 15:00-20:00

15.00-17.00 zajęcia ogólnorozowojowe dla dzieci i dorosłych

17.00-19.00 zajęcia z podstaw akrobatyki

19.00-20.00 zajęcia poprawiające sprawność fizyczną oraz kondycję

 

Weekend: 10:00-20:00

10.00-14.00 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych

14.00-17.00 zajęcia z podstaw akrobatyki

17.00-20.00 zajęcia poprawiające sprawność fizyczną oraz kondycję

 

Program warsztatów:

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy na temat ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną przy użyciu certyfikowanych trampolin oraz ścianek wspinaczkowych w obiekcie

Wiedza: uzyskanie wiedzy oraz umiejętności poprawnego rozgrzania ciała przed wysiłkiem fizycznym minimalizującego powstawanie kontuzji oraz poszerzenie wiedzy związanej z wykonywaniem różnego rodzaju akrobacji

 

Plan przebiegu zajęć:

  • Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z atrakcji tj. pojedyncze skakanie na trampolinach, nie przeskakiwanie między innymi osobami, współodpowiedzialność za inne osoby, nie bieganie po trampolinach, brak możliwości skoków na główkę itp. Zawarte w regulaminie obiektu.
  • Omówienie zasad reżimu sanitarnego panującego w obiekcie (zachowujemy odstęp min. 1,5 m, dezynfekujemy ręcę przed wejściem, wyjściem oraz podczas przemieszczania się, poza trampolinami oraz parkiem linowym bezwzględnie przemieszczamy się w maseczkach, osoby korzystające z atrakcji proszone są o przeczekanie na naszych kanapach oraz przebywanie przez cały czas w maseczkach
  • Możliwość zdjęcia maseczki tylko w przypadku wykonywania sportu czyli skakania na trampolinach bądź wspinaczki na parku linowym
  • Nauka prawidłowego wypowiadania nazw elementów wykonywanych na trampolinach
  • Nauka poprawnego wykonywania skoków zarówno na trampolinach, jak i wskakując do basenu z gąbkami
  • Nauka bezpiecznego zatrzymywania się oraz wyhamowania zbyt dużego wybicia z trampoliny
  • Nauka podstawowych ćwiczeń ogólnorozowojowych dopasowanych do umiejętności (obroty, pajacyki, przeskakiwanie z trampoliny na trampolinę) ćwiczenia szybkościwe, koordynacyjne, gibkościowe poprawiające orientację przy wykonywaniu akrobacji
  • Nauka podstawowych elementów: siady, obroty do siadu, pady na plecy oraz brzuch, do klęu oraz z klęku
  • Dla bardziej zaawansowanych: przewroty, salta do przodu oraz do tyłu.

 

 

Wytyczne dla klientów odwiedzających Park Trampolin „Mania Skakania” zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie trwania pandemii COVID-19

 

 

1. Do dnia 29 maja możliwość korzystania z obiektu w ramach Warsztatów Sporowtych z Akrobatyki dostępna tylko i wyłącznie dla dzieci oraz młodzieży do 18 roku życia. Wyjątkowe przypadki stanowią opiekunowie dzieci poniżej 6 roku z racji obowiązku czuwania nad bezpieczeństwem dzieci oraz opiekunowie dzieci do 13 roku życia w związku z obowiązkiem przebywania na obiekcie.

2. Czas zabawy skrócony z 1 godziny do 55 min,  

 w przypadku wykupienia standardowego 2 godzinnego biletu czas ten zostaje również skrócony (55 min zabawy  - 5 min dezynfekcja - 55 min zabawy), w związku z obowiązkiem dokonywania dezynfekcji przez pracowników parku odbywającej się po każdej zmianie grupy.  

3. Wejścia odbywają się TYLKO I WYŁĄCZNIE o pełnych godzinach w ramach warsztatów akrobatycznych. Prosimy o przybycie 20 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

4. Rezerwacja miejsc odbywa się poprzez stronę internetową www.maniaskakania.pl oraz w wyjątkowych przypadkach pod numerem: 509-909-910.

5. Płatność za uczestnictwo w warsztatach dostępna online po dokonaniu rezerwacji bądź osobiście w siedzibie obiektu po dokonaniu uprzedniej rezeracji miejsca. Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.

6. W przypadku zwiększonej liczby osób oczekujących w kolejce to jest około 6 , należy poczekać przed wejściem do parku.

7. Prosimy o zachowywanie niezbędnego odstępu od innych osób wynoszącego min. 1,5 m.

8. Jednoczesna liczba osób mogąca korzystać z atrakcji została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wynosi maksymalnie 25.

9. W przypadku wyczerpania limitu 25 zapisów na określoną godzinę wejścia zostają zablokowane.

10. Rezerwując wejście do naszego parku dzieci, młodzież oraz opiekunowie osób do 13 roku życia  zapisują się na Warsztaty sportowe z podstaw akrobatyki (obowiązkowa rozgrzewka oraz możliwość nauki oraz doskonalenia swoich umiejętności sportowych zgodnie z planem zajęć zawartym w zakładce OFERTA w kategorii WARSZTATY AKROBATYCZNE).

11. Osoby poniżej 18 roku życia obowiązane są do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego. Wypełnienie zgód umożliwiających korzystanie z atrakcji dla osób poniżej 18 roku życia możliwe tylko w recepcji obiektu. Wypełnienie zgody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu parku.

12. Prosimy o korzystanie z szatni w ograniczonym zakresie, jeżeli nie musicie zapraszamy już w odzieży sportowej, aby zminimalizować czas przebywania w szatni. W szatni może przebywać równocześnie 5 osób.

13. PODSTAWOWE ZASADY: ZACHOWUJEMY 2 METRY ODSTĘPU, ZASŁANIAMY BUZIĘ PODCZAS KICHANIA ORAZ DEZYNFEKUJEMY RĘCĘ.

14. Maseczki można zdjąć tylko i wyłącznie podczas wykonywania sportu, a więc skakania na trampolinach. W innych wypadkach wymagane jest nałożenie maseczek oraz przemieszczanie się w nich po całym obiekcie.

15. Osoby nie skaczące na trampolinach mają obowiązek przebywania przez cały czas w maseczkach.

16. Do parku może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębienie, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.

17. Z usług parku nie mogą korzystać dzieci/dorośli, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej. 

19. Osoby korzystające nie mogą  zabierać do parku jakichkolwiek  domowych przedmiotów w tym zabawek.

20. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez wszystkie osoby przebywające na terenie parku  w przypadku nie korzystania z atrakcji.

21. Utrzymanie stałego dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.

22. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tym nie noszenie maski zakrywającej usta i nos, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu

23. Na trampoliny może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębiebe, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.

24. Z usług trampolin nie mogą korzystać osoby dorosłe, dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

25. Przed wejściem na trampoliny obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa obowiązującego w parku trampolin.

 

Obowiązki spoczywające na personelu parku:

 

1. Praca w obiekcie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Park dostosowany został do wszelkich odgórnie ustalonych wytycznych związanych z zasadami bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Cały personel obowiązany jest do noszenia maseczek oraz dokonywania co godzinnej dezynfekcji przedmiotów, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność oraz szatni i szafek, jak również trampolin.

4. Co godzinnej dezynfekcji podlegają również wszelkie powierzchnie, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność włącznie z recepcją parku oraz toaletami

5. Wszyscy pracownicy zapoznani zostali z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą przestrzegać i  egzekwować wytyczne, do których przestrzegania są obowiązani.

6. Z trampolin usunięte zostały wszystkie przedmioty, których stosowanie zostało w związku ze stanem pandemii zakazane.

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.