Rejestracja Logowanie

„Warsztaty akrobatyczne w ramach pozaszkolnej edukacji sportowej” dla dzieci do 6 roku życia

 

Poniedziałek-piątek: 15:00-20:00

15.00-17.00 zajęcia ogólnorozowojowe dla dzieci i dorosłych

17.00-19.00 zajęcia z podstaw akrobatyki

19.00-20.00 zajęcia poprawiające sprawność fizyczną oraz kondycję

 

Weekend: 10:00-20:00

10.00-14.00 zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych

14.00-17.00 zajęcia z podstaw akrobatyki

17.00-20.00 zajęcia poprawiające sprawność fizyczną oraz kondycję

 

Od 27 lutego (sobota) obowiązuje NOWY CENNIK :
 

 • Warsztaty z akrobatyki 1 godzina: 15 zł
 • Warsztaty z akrobatyki 2 godziny: 25 zł

 

 • Rezerwacja miejsc dostępna wyłącznie telefonicznie pod numerem: 509-909-910
 • Rodzicie z dziećmi do 6 roku życia korzystają z atrakcji na jednym bilecie razem z dzieckiem i obowiązani są do przebywania z dzieckiem podczas zabawy*

*OBOWIĄZKOWO OPIEKUN posiadać musi:

1. Licencję Sportowca bądź

2. wypełnić DERKLARACJĘ PZPL (dostępna do pobrania w zakładce WEJŚCIA INDYWIDUALNE PZPL) oraz wpłacenie jednorazowej składki członkowskiej w wysokości 15 zł płatne tylko gotówkowo w recepcji).

 

Program warsztatów:

Cel zajęć: poszerzenie wiedzy na temat ćwiczeń poprawiających sprawność fizyczną przy użyciu certyfikowanych trampolin oraz ścianek wspinaczkowych w obiekcie

Wiedza: uzyskanie wiedzy oraz umiejętności poprawnego rozgrzania ciała przed wysiłkiem fizycznym minimalizującego powstawanie kontuzji oraz poszerzenie wiedzy związanej z wykonywaniem różnego rodzaju akrobacji

 

Plan przebiegu zajęć:

 • Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z atrakcji tj. pojedyncze skakanie na trampolinach, nie przeskakiwanie między innymi osobami, współodpowiedzialność za inne osoby, nie bieganie po trampolinach, brak możliwości skoków na główkę itp. Zawarte w regulaminie obiektu.
 • Omówienie zasad reżimu sanitarnego panującego w obiekcie (zachowujemy odstęp min. 1,5 m, dezynfekujemy ręcę przed wejściem, wyjściem oraz podczas przemieszczania się, poza trampolinami oraz parkiem linowym bezwzględnie przemieszczamy się w maseczkach, osoby korzystające z atrakcji proszone są o przeczekanie na naszych kanapach oraz przebywanie przez cały czas w maseczkach
 • Możliwość zdjęcia maseczki tylko w przypadku wykonywania sportu czyli skakania na trampolinach bądź wspinaczki na parku linowym
 • Nauka prawidłowego wypowiadania nazw elementów wykonywanych na trampolinach
 • Nauka poprawnego wykonywania skoków zarówno na trampolinach, jak i wskakując do basenu z gąbkami
 • Nauka bezpiecznego zatrzymywania się oraz wyhamowania zbyt dużego wybicia z trampoliny
 • Nauka podstawowych ćwiczeń ogólnorozowojowych dopasowanych do umiejętności (obroty, pajacyki, przeskakiwanie z trampoliny na trampolinę) ćwiczenia szybkościwe, koordynacyjne, gibkościowe poprawiające orientację przy wykonywaniu akrobacji
 • Nauka podstawowych elementów: siady, obroty do siadu, pady na plecy oraz brzuch, do klęu oraz z klęku
 • Dla bardziej zaawansowanych: przewroty, salta do przodu oraz do tyłu.

 

 

Wytyczne dla klientów odwiedzających Park Trampolin „Mania Skakania” zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie trwania pandemii COVID-19

 

1. Czas zabawy skrócony z 1 godziny do 55 min,  

 w przypadku wykupienia standardowego 2 godzinnego biletu czas ten zostaje również skrócony (55 min zabawy  - 5 min dezynfekcja - 55 min zabawy), w związku z obowiązkiem dokonywania dezynfekcji przez pracowników parku odbywającej się po każdej zmianie grupy.  

2. Wejścia odbywają się TYLKO I WYŁĄCZNIE o pełnych godzinach w ramach warsztatów akrobatycznych jako pozaszkolnej edukacji sportowej ( PKD 85.59.Z) lub na podstawie posiadanej licencji sportowej w tym Polskiego Związku Przeciągania Liny. Prosimy o przybycie 20 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

3. Dokonywanie rezerwacji możliwe tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny po numerem: 509-909-910.

4. Płatności możliwe tylko w recepcji parku. Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.

5. W przypadku zwiększonej liczby osób oczekujących w kolejce to jest około 6 , należy poczekać przed wejściem do parku.

6. Prosimy o zachowywanie niezbędnego odstępu od innych osób wynoszącego min. 1,5 m.

7. Jednoczesna liczba osób mogąca korzystać z atrakcji została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wynosi maksymalnie 30. 8. W przypadku wyczerpania limitu 30 zapisów na określoną godzinę wejścia zostają zablokowane.

9. Rezerwując wejście do naszego parku, osoby poniżej 6 roku życia zapisują się na Warsztaty akrobatyczne w ramach pozaszkolnej edukacji sportowej ujętej w PKD w podklasie 85.59.Z. (obowiązkowa rozgrzewka oraz możliwość nauki oraz doskonalenia swoich umiejętności sportowych zgodnie z planem zajęć zawartym w zakładce WARSZTATY AKROBATYCZNE).

10. Osoby posiadające licencje zawodnicze korzystają z usług parku zgodnie z obowiązującym cennikiem. Park dla wszystkich osób powyżej 6 lat umożliwia uzyskanie licencji zgodnie z informacji zawartymi w zakładce WEJŚCIA INDYWIDUALNE PZPL.

11. Osoby poniżej 18 roku życia obowiązane są do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego. Wypełnienie zgód umożliwiających korzystanie z atrakcji dla osób poniżej 18 roku życia możliwe tylko w recepcji obiektu. Wypełnienie zgody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu parku.

12. Prosimy o korzystanie z szatni w ograniczonym zakresie, jeżeli nie musicie zapraszamy już w odzieży sportowej, aby zminimalizować czas przebywania w szatni. W szatni może przebywać równocześnie 5 osób.

13. PODSTAWOWE ZASADY: ZACHOWUJEMY 2 METRY ODSTĘPU, ZASŁANIAMY BUZIĘ PODCZAS KICHANIA ORAZ DEZYNFEKUJEMY RĘCĘ.

14. Maseczki można zdjąć tylko i wyłącznie podczas wykonywania sportu, a więc skakania na trampolinach. W innych wypadkach wymagane jest nałożenie maseczek oraz przemieszczanie się w nich po całym obiekcie.

15. Osoby nie skaczące na trampolinach mają obowiązek przebywania przez cały czas w maseczkach.

16. Do parku może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębienie, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.

17. Z usług parku nie mogą korzystać dzieci/dorośli, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej. 

19. Osoby korzystające nie mogą  zabierać do parku jakichkolwiek  domowych przedmiotów w tym zabawek.

20. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez wszystkie osoby przebywające na terenie parku  w przypadku nie korzystania z atrakcji.

21. Utrzymanie stałego dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.

22. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tym nie noszenie maski zakrywającej usta i nos, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu

23. Na trampoliny może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębiebe, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.

24. Z usług trampolin nie mogą korzystać osoby dorosłe, dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

25. Przed wejściem na trampoliny obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa obowiązującego w parku trampolin.

 

Obowiązki spoczywające na personelu parku:

 

1. Praca w obiekcie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Park dostosowany został do wszelkich odgórnie ustalonych wytycznych związanych z zasadami bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Cały personel obowiązany jest do noszenia maseczek oraz dokonywania co godzinnej dezynfekcji przedmiotów, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność oraz szatni i szafek, jak również trampolin.

4. Co godzinnej dezynfekcji podlegają również wszelkie powierzchnie, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność włącznie z recepcją parku oraz toaletami

5. Wszyscy pracownicy zapoznani zostali z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą przestrzegać i  egzekwować wytyczne, do których przestrzegania są obowiązani.

6. Z trampolin usunięte zostały wszystkie przedmioty, których stosowanie zostało w związku ze stanem pandemii zakazane.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.